Nigeria’s Tallest Man, Agoro Afeez Debunks Marriage Rumours - amanaija