Bold SS3 Student Proposes To His English Teacher In Lagos - amanaija